A Avesedari, som entrenadors!


Aprendre a llegir és una tasca bàsica per a tots els nens. L'accés a la cultura, a l'educació i al món social depenen en gran mesura de l'habilitat lectora. I aquesta habilitat, com totes les habilitats, depèn de dues coses principalment: de la predisposició innata i del procés d'aprenentatge.

Al nostre país, el sistema educatiu és universal i garanteix l'escolaritat de tots els nens, per tant, tots els nens tenen accés al procés normalitzat d'aprenentatge de la lectura. És per això, que quan un nen no aprèn a llegir al ritme esperat, hem d'estudiar-ne les causes i preparar un procés d'aprenentatge diferent que l'ajudi a superar allò que li impedeix seguir el ritme esperat.

Alguns nens que tenen una major dificultat per accedir a l'aprenentatge de la lectura, necessitaran un reforç addicional, i aquest reforç haurà de ser proporcional a la seva dificultat.

Tots els estudis assenyalen que el reforç i l'atenció individualitzada són les mesures necessàries per ajudar al progrés d'aquests nens.

El mètode Glifing neix per proporcionar a cada nen la mesura justa de reforç lector, amb una metodologia pautada i que contempla la possibilitat de ser adaptada a les necessitats de cada usuari.

Des de la visió del Glifing, el nostre mètode no és un tractament, es tracta d'un entrenament.

Els nens que treballen Glifing ho fan des d'aquesta perspectiva i és per això que treballen sempre amb el seguiment, l'ajut i el suport d'un entrenador.