El Mètode Glifing arriba a quatre escoles de l'Hospitalet

El Mètode Glifing s'aplicarà aquest any a quatre escoles de l'Hospitalet de Llobregat en el marc d'un pla per a millorar l'èxit escolar. 


Les Escoles que hi participen són:
Bernat Desclot, Pablo Neruda, Ernest Lluch i Pau Vila Aquest divendres l'Alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín, i el Tinent d'Alcalde d'Educació, Lluís Esteve, ens ha visitat mentre avaluavem el nivell de lectura dels nens i nenes de l'Escola Ernest Lluch


Tal com ha dit Lluís Esteve...
“El curs passat ja vam posar en marxa el projecte Glifing a una escola de la ciutat. I aquest curs l’ampliem a tres més. Creiem que assolir un bon nivell de lectura és clau per a l’èxit escolar. Per aquest motiu, des dels Plans Educatius d’Entorn, apostem per programes per millorar la lectoescriptura”
A banda de l'Informatiu de divendres a la Televisió de L'H, la notícia ha aparegut a la portada de L'H Digital!

Podeu llegir la notícia complerta visitant aquest enllaç.

Parlem de Solucions a Castelldefels el dia 21 de febrer del 2014


El proper dia 21 de febrer del 2014 a les 19hores, tindrà lloc al Centre Medicopsicològic Llibertat de Castelldefels una xerrada gratuïta que porta per títol: "Dificultats de Lectura: Parlem de Solucions"

Amb la col·laboració de PsicoGavà i del Servei MedicoPsicològic Llibertat.

Us hi esperem! 

Sobre la comprensió de la lectura

L'objectiu final de la lectura implica sempre la comprensió:  quins factors poden influir en una deficient comprensió del text llegit? Hi ha 4 punts que haurem d'analitzar quan ens trobem davant un problema de comprensió lectora:

1-  La lentitud en la descodificació provoca una càrrega superior a la memòria que haurà de ser forçada en el procés de conversió grafema-fonema, la qual cosa deixarà menys espai disponible per utilitzar la memòria en les tasques de comprensió
2- Dèficit en la memòria operativa sense que això sigui causat per lentitud de lectura, (Daneman i Carpenter, 1980)

3-  Mala integració de les claus sintàctiques (Cuetos 2011), és a dir, mala segmentació de les unitats que corresponen al sintagma. Això es pot captar en escoltar una lectura en veu alta d'algú amb aquesta dificultat: quan els diferents sintagmes no respecten les lleis sintàctiques, la frase perd sentit o pot induir a la confusió d’aquest. Certes estructures més complexes, com les oracions passives o de relatiu poden fer augmentar aquesta dificultat

4- Manca del coneixement o de l’aplicació d’estratègies per a la comprensió, que requereixen el domini de certes claus com són:

• les inferències pont, que ens ajudaran a connectar el nou coneixement amb el coneixement previ
• la connexió entre referents o inferències anafòriques
• les inferències allunyades del discurs que ens ajuden a captar la informació implícita o sobreentesa
• la distinció entre idees irrellevants i idees clau
• la inhibició de les dades irrellevants
• capacitat d’esquematitzar la informació
• capacitat d’obtenir una síntesi amb la idea global

Comprensió oral i comprensió escrita: important veure la diferència!
En les nostres avaluacions inicials de la capacitat lectora dels nens amb dificultats amb la lectura, una prova que sempre realitzem, és la de comparar la capacitat d’extreure informació del text escrit i la capacitat d’extreure informació a nivell oral. La majoria de vegades, els nens fan una bona comprensió de la informació a la que han pogut accedir de forma oral i mostren un pitjor rendiment quan es tracta d’extreure informació dels textos llegits.

El nostre mètode d’entrenament Glifing fa especial incidència ens tres dels aspectes que hem enumerat anteriorment.
1- Una part important del mètode Glifing d’entrenament de la lectura treballa amb insistència en la millora i l’augment de la velocitat de la conversió grafema-fonema, és a dir, en el procés de descodificació
2- Una altra part de l’entrenament es dedica a reforçar la memòria de treball, sobretot la memòria de treball fonològica
3- Una tercera part del desenvolupament del programa vol proporcionar material que permeti i faciliti el treball de la comprensió dins l’aula. Aquest material proporciona una eina que permet explicitar les estratègies de comprensió que tot lector ha d’activar si vol extreure el màxim partit a la seva lectura

Les estratègies de comprensió han estat àmpliament tractades per molts autors. Nosaltres
hem fet especial atenció a les propostes plantejades per Isabel Solé en el seu llibre “Estrategias de Lectura” i que presentarem aquí en una propera entrada.