Com podem detectar dificultats de lectura?

Les dificultats de l'aprenentatge de la lectura no tenen relació directa amb la capacitat intel·lectual. És per això que de vegades poden ser difícils de detectar o quedar emmascarades per aspectes del comportament o dels recursos del nen o nena.

Detectar les dificultats de lectura ens permet localitzar el problema i posar fil a l'agulla per trobar-hi una solució

Des d'Avesedari us proposem a reflexionar sobre l'habilitat lectora dels infants amb un seguit de preguntes:
  • Hi ha una diferència significativa entre el seu nivell de lectura i el dels seus companys de classe?
  • Llegeix lentament?
  • S'encalla o entrebanca quan llegeix?
  • Intercanvia lletres o inventa paraules?
  • Té problemes per aplicar les normes ortogràfiques?
  • Comprèn amb dificultat o no comprèn el que llegeix?
  • Necessita molt de temps per estudiar o fer els deures?
  • Els resultats escolars no són els esperats tot i que sabeu que té capacitat per sortir-se'n?

Si heu respost afirmativament alguna o algunes d'aquestes preguntes, podria ser que el vostre fill o filla tingués dificultats de l'aprenentatge de la lectura.

La lectura és fonamental en l'àmbit acadèmic, per això, us animem a que consulteu amb un professional.