Com afecten les dificultats de lectura al rendiment acadèmic?

La lectura és una eina fonamental a l'escola, és per això que tenir dificultats en la tasca de llegir pot afectar negativament els resultats acadèmics.

Els alumnes amb dificultats de lectura sovint presenten problemes en l'adquisició de la lecto escriptura. Aquestes dificultats no remeten espontàniament i aviat afecten el progrés en les assignatures de llengua.

A l'escola primer aprenem a llegir però després llegim per aprendre, així és com l'afectació s'estén a la resta d'assignatures. A mesura que avancem de curs els continguts es van ampliant i complicant amb la qual cosa augmenta el material que cal llegir. Com més temps passa, els nens i nenes amb dificultats de lectura es troben amb més dificultats a l'escola. 

Les dificultats de lectura tenen un origen neurobiològic, no tenen res a veure amb la intel·ligència. Els nens i nenes amb dificultats de lectura són tan intel·ligents com qualsevol altre, però els costa més demostrar-ho amb la qual cosa tendeixen a frustar-se i desmotivar-se fins al punt de llençar la tovallola.


 Una detecció precoç i una actuació eficaç poden minimitzar els efectes negatius de les dificultats de lectura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada