Alumnes amb dificultats de lectura: actuació a l'aula

Estadísticament s'estima que hi ha entre un 20% i un 25% d'alumnes amb dificultats de lectura a les nostres aules. Això vol dir que hi ha entre 6 i 8 nens i nenes a cada classe que tenen diferents graus de dificultats de lectura.

Els nens i nenes amb dificultats de lectura, tot i no tenir altres desavantatges intel·lectuals, poden patir davant diferents situacions que són molt habituals a l'escola

Aprofitem per recordar-vos que les dificultats de lectura tenen un origen neurobiològic i que, per tant, no és que aquests nens i nenes no vulguin llegir bé o no s'hi esforcin prou, és que no poden.

Una detecció precoç i una actuació eficaç són fonamentals per tal que aquests nens i nenes se'n surtin a l'escola. No obstant això, hi ha accions que, com a mestres, podem fer per tal d'ajudar a millorar l'experiència educativa d'aquests infants.

Actuació a l'aula: 
  • Llegir en veu alta: és convenient no fer-los llegir en públic per sorpresa. Avisar-los el dia abans i permetre que es preparin el text a llegir millorarà el seu rendiment lector i evitarà que sentin ridícul o que els companys els menyspreïn.
  • Escriure a la pissarra: sovint la dislèxia va acompanyada de problemes de grafia i faltes d'ortografia. Donar-los l'oportunitat de preparar-se millora el seu rendiment i la seva autoestima.
  • Faltes d'ortografia: les persones amb dificultats de lectura tenen problemes per fer-se una representació correcta de les paraules, el que fa que no puguin recordar-ne l'escriptura reglamentària. Permetre que presentin les feines escrites per ordinador, fent ús d'un corrector ortogràfic els ajuda a centrar-se en el contingut i expressar els seus coneixements.
  • Correccions entre alumnes: hem d'evitar posar-lo en evidència per les seves dificultats, per això podem evitar donar a corregir els seus dictats o altres feines als seus companys.
  • Exàmens orals: sovint els exàmens escrits no reflecteixen les hores d'estudi i això desmotiva molt. Donar-los l'oportunitat de demostrar el que saben de manera oral és una manera de poder-los valorar d'acord amb les seves capacitats intel·lectuals i el seu esforç.
  • Temps: les persones amb dificultats de lectura sovint necessiten més temps de l'habitual per estudiar, llegir, fer exàmens... Donar-los més temps per realitzar les tasques permet que les puguin completar i que ho facin expressant la seva habilitat.
  • Apunts: les dificultats de lectura molt sovint afecten l'escriptura. Si els facilitem els apunts de classe, permetem que puguin fer atenció al que estem explicant oralment, una de les vies principals que tenen per aprendre. Complementar la informació escrita amb una altra de més oral, visual i gràfica (vídeos, fotografies, explicacions orals...) facilita el seu camí en l'aprenentatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada