Nens més feliços: l'objectiu final del Glifing

L'objectiu principal de l'entrenament és millorar les habilitats lectores dels alumnes amb dificultats en l'adquisició de la fluïdesa lectora esperada.

En el camí que ens porta a aquest objectiu final hi trobarem una sèrie de metes prèvies:
  • Disminució dels errors en la lectura (a curt termini)
  • Millora de la capacitat de memòria de treball
  • Increment de la velocitat de lectura (a mig i llarg termini)
  • Augment del nivell de comprensió
Així mateix, l'entrenament de les habilitats lectores ens reporten una sèrie de beneficis indirectes que nosaltres anomenem “efectes col·laterals desitjables”, i que són:


  • Augment de la confiança, la seguretat i l’autoestima
  • Millora del rendiment acadèmic
  • Millor integració a l'escola i a la societat
  • Augment del benestar subjectiu

Així doncs, ajudant a llegir millor fem nens més feliços.

I aquest sí que és un gran objectiu!

Cap comentari:

Publica un comentari